ubezpieczenia na życie
Czy oc w życiu prywatnym ma sens

Czy oc w życiu prywatnym ma sens

Pod skrótem oc kryje się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy przez nie rozumieć polisę, która zabezpiecza osobę fizyczną finansowo w przypadku nieumyślnego spowodowania przez nią jakichś szkód osobom trzecim lub ich mieniu. Zwykle dotyczy obowiązkowego ubezpieczenie komunikacyjnego, natomiast nie tylko. W ten sposób zabezpieczyć może się każda osoba. Czy warto zdecydować się na taką ochronę prywatnie oraz przed czym ona ustrzeże?

Co obejmuje polisa oc dla osób prywatnych?

Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Coraz więcej osób decyduje się jednak z niego korzystać. A to dlatego, że zalet wynikających z jego posiadania jest dużo. Przede wszystkim zabezpiecza ona w wielu trudnych do przewidzenia zdarzeniach. Wymienić tutaj warto:

– szkody wyrządzone sąsiadom w wyniku użytkowania nieruchomości, np. zalanie,

– uszkodzenie zdrowia osoby trzeciej, chociażby w wyniku potrącenia jej rowerem,

– uszkodzenie mienia osoby trzeciej, takiego jak telefon komórkowy, rower itd.,

– szkody wyrządzone przez dzieci, takie jak stłuczona szyba,

– szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, np. zniszczenie zieleni, pogryzienie.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że polisa oc dla osób prywatnych zabezpiecza przed zdarzeniami, które zostały spowodowane nieumyślnie. W związku z tym celowe zniszczenie mienia lub potrącenie kogoś, w wyniku czego traci sprzęt komputerowy, nie zostaną nimi objęte. Kolejnym wykluczeniem jest wyrządzenie jakiegokolwiek czynu objętego polisą pod wpływem środków odurzających. Często także sporty ekstremalne są z niej wyłączone. Nawet amatorskie ich uprawianie, jeśli jest ryzykowne, może nie zostać przez ubezpieczyciela uznane. Niektóre firmy oferują jednak rozszerzenie zakresu o sporty wyczynowe.

Czy warto skorzystać z oc w życiu prywatnym?

Niezamierzonych sytuacji, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej, jest dużo:

– awaria pralki skutkująca zalaniem mieszkania sąsiada,

– szyba wybita przez dziecko,

– ubranie zniszczone przez psa,

– potrącony przechodzień, który z w wyniku upadku złamał rękę,

– szkody wyrządzone w pokoju hotelowym,

– uszkodzenie mienia w wyniku używania modeli latających.

Przykładów da się wymieniać naprawdę dużo. W takiej sytuacji należy pokryć koszty leczenia lub naprawy mienia. Cena jednak może okazać się wysoka. Dlatego też warto rozważyć ubezpieczenie, które pokryje takie koszty. Cena polisy nie jest wysoka, a już przy jednorazowej sytuacji zwróci się z nawiązką.